Fristående kurser

Kvaliteten på utbildningarna minst sagt varierande. De flesta konsultbyråer erbjuder olika typer av workshops och dagskurser som ett sätt för konsultbyråerna att tjäna mer pengar och samtidigt identifiera potentiella kunder. Det gör att det sällan ges utrymme för andra konsulter eller experter på än de som kommer från det aktuella företaget, något som gör att perspektivet på ämnet är smalare än det borde vara.

Detsamma gäller de kurser som arrangeras av olika tidningar. Här är problemet inte bredden på perspektiv utan att det ofta är alltför spretigt och alltför skiftande kvalitet på föreläsarna. För tidningarna är kurserna ett sätt att balansera fallande intäkter från tidningarna och längtan efter att maximera intäkterna går ofta ut över kvaliteten på kurserna. Ofta har tidningarna inget annat med kurserna att göra än att de låter fristående kursföretag kapitalisera på tidningens varumärke i utbyte mot en del av intäkterna. 

Det innebär inte automatiskt att kurserna är dåliga men att vi inte vågar rekommendera någon enskild kurs framför någon annan. De få utbildningar vi hört gott om är de som Folkuniversitetet ger med jämna mellanrum liksom de som företagsnätverket CSR Sweden arrangerar. 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk