Varför är skribenterna bakom artiklarna i analysbrevet anonyma?

Många har skrivit för CSR i Praktiken genom åren men analysbrevet talar med en kollektiv röst. Artiklarna diskuteras bland skribenterna och ofta är det flera personer som gemensamt skriver och redigerar en artikel. Den stora anledningen till anonymiteten är en tro som vi delar med The Economist, nämligen att det som skrivs är viktigare än den som skriver det. Det medför också att vi kan vara friare i vår rapportering och objektivare i våra analyser och ta ställning för våra principer. Det är chefredaktörens roll att säkerställa att det inte finns någon intressekonflikt som kan påverka objektiviteten i det som rapporterats.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk