Vad står CSR i Praktiken för?

CSR i Praktiken är ett politiskt oberoende analysbrev som genom att visa konkreta exempel på hållbart och lönsamt företagande ska inspirera svenska företag och organisationer att själva gå mot ett långsiktigt uthålligt samhälle.

Vi tror att företag och organisationer kan ta större ansvar för det samhälle i vilket de verkar, både miljömässigt och socialt, och att detta dessutom är en god affär för dem rent kommersiellt.

Vi tycker att företag och organisationer ska våga kommunicera vad de gör för samhället utan att vara rädda för kritik om att de bara gör det för pengarna. Det är bättre att vara öppen och ärlig och våga ta dialogen med kritikerna än att vara tyst och låta dem förbli oemotsagda.

Vi anser att ett företags eller en organisations sociala ansvarstagande bör ligga i linje med affärsmålen och ha en logisk koppling till dessa. Driver man en bokhandel är därför logiskt att engagera sig för att folk ska lära sig läsa och uppskatta böcker, har man en bank är det lika naturligt att jobba för att kunderna ska bli mer bevandrade i privatekonomi eller att hjälpa entreprenörer med tips om ekonomi och finansiering när de ska starta företag.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk