Vi är flera inom samma organisation som vill prenumerera på CSR i Praktiken. Har ni grupprabatt?

Ja, det har vi. Efter förfrågningar från existerande kunder kan vi även erbjuda grupprenumeration för helår (ca 20 nr). Med en grupprenumeration på CSR i Praktiken får du och fjorton kollegor koll på vilka nyheter som är viktiga att känna till och vilka böcker eller rapporter som är värda att läsa inom hållbarhetsområdet.

Investera i att höja er egen kompetens för 15 personer under ett helt år till samma pris som en enda biljett till en hållbarhetsutbildning för en person – bara 6840 kr per år. Mer information om grupprenumerationer och hur det går till i praktiken finns att tillgå i här i Butiken.   

Om dina kollegor sitter på samma ställe eller inte spelar ingen roll. Så länge ni delar samma huvuddomän (exempelvis hhs.se eller hm.com) är det lugnt. Och så måste varje mottagare vara en person - man kan inte ange en e-postlista.

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk